image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Nhân dân xã Lập Lễ tích cực đi làm tài khoản định danh điện tử
Lượt xem: 165
Nhân dân xã Lập Lễ tích cực đi làm tài khoản định danh điện tử
anh tin bai
anh tin bai

Các tổ thực hiện Đề án 06, tuyên truyền vận động, đi từng ngõ, gỗ từng nhà, hỗ trợ nhân dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement