image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ngày 31/10/2021 Tổ chức khám sức khỏe, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2022
Lượt xem: 64
Thực hiện kế hoạch số 05/KH-HĐNVQS xã Lập Lễ, ngày 31/10/2021 Trạm y tế xã Tổ chức khám sức khỏe, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2022

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement