image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ngày 26/06/2023 HĐND xã Lập Lễ tổ chức kỳ họp thứ 8, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 169
Ngày 26/06/2023 HĐND xã Lập Lễ tổ chức kỳ họp thứ 8, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
anh tin bai

Ngày 26/06/2023 HĐND xã Lập Lễ tổ chức kỳ họp thứ 8, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026

Kỳ họp đã xem xét các Báo cáo, Tờ trình, thảo luận chấp vấn các vấn đề cử tri quan tâm và thông qua các Nghị quyết:

- Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND xã năm 2024;

- Nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2022;

- Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement