image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 07 cúa BCH Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 103
Ngày 26/4/2023 Đảng bộ xã Lập Lễ tổ chức Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề " Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023; Nghị quyết số 07- NQ-TU cúa BCH Đảng bộ thành phố, về " Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement